Släktföreningen erhöll ny ordförandeklubba vid släktmötet 2011 såsom gåva från Gitt Virgin. 
Amb. Eric Virgin var föreningens ordförande åren 1985-1997.

 

 

Styrelsen i Virginska släktföreningen konstituerade sig enligt följande efter ordinarie släktmötet 2017:

Ordförande: Johan Virgin ( johan.o.virgin@gmail.com )

Sekreterare: Maria Virgin Björkman (maria.virginbjorkman@alumni.hhs.se)

Skattmästare: Claes Virgin ( claes.virgin@hakfast.se )

Ledamot: Lottie Virgin ( lottie.v@hotmail.com )

Ledamot: Anna Virgin ( annsson@msn.com )

Revisor: Christofer Murray

Revisorssuppleant: Christer Virgin