Släktföreningen erhöll ny ordförandeklubba vid släktmötet 2011 såsom gåva från Gitt Virgin. 
Amb. Eric Virgin var föreningens ordförande åren 1985-1997.

 

 

Styrelsen i Virginska släktföreningen konstituerade sig enligt följande efter ordinarie släktmötet 2017:

 

Ordförande: Johan Virgin ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Sekreterare: Maria Virgin Björkman (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Skattmästare: Claes Virgin ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Ledamot: Ivar Virgin ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Ledamot: Lottie Virgin ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Ledamot: Anna Virgin ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Revisor: Christofer Murray

Revisorssuppleant: Christer Virgin