Kära fränder!

Jag, Therese Virgin, tog våren 2011 studenten från Viktor Rydbergs Gymnasium i Djursholm. Under mitt sista gymnasieår läste jag en kurs som kallades ”Projektarbete”. Detta innebar att jag under ett års tid självständigt arbetade med ett projekt som skulle leda till en färdig slutprodukt. Som projekt valde jag att skapa en hemsida till vår släktförening. Slutprodukten av mitt projekt är således denna hemsida!

Vad menar jag med det här då? Som medlem i släkten Virgin har jag ett flertal gånger blivit involverad i diskussioner och spekulationer om avlägsna släktingar, ingiften, adoptioner och Riddarhuset med mera. Allt för ofta har diskussionerna runnit ut i sanden då informationen vi behövt varit för svår att hitta. Adelskalendern spelar en stor roll i informationssökandet, men tyvärr är denna bok egentligen det enda vi alla har tillhands.

Genom min skolgång har jag alltmer vant mig vid att söka information på internet istället för via pappersform. Jag kan se stora skillnader i informationsflöde och aktualitet på internet jämfört med pappersformen. Jag anser därför att det finns ett stort behov av att samla den information vi har tillgång till i pappersform och överföra den till internet. Detta kommer att underlätta informationsspridningen men det kommer även att bevara det som finns nedskrivet inför framtiden. Genom mitt skapande av Virginska släktföreningens hemsida är mitt mål att på ett funktionellt och överskådligt vis sammanställa släktband, historiska fakta, biografier och gemensamma upplevelser, på ett och samma ställe.

 

Ris och Ros om hemsidan är mer än välkommet!
Om Du dessutom har något intressant som relaterar till vår släkt så tveka inte att höra av Dig!